Платформа за Мултикултурен Диалог "ЦВЕТОВЕ" - Община Ракитово

ПРОЕКТ „ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ В ОБЩИНА РАКИТОВО“
BGO5M90P001-2.018-0008-C01, финансиран от ОП“РЧР“2014-2020г.
BGO5M90P001-2.018-0008-2014BG05M20P001-СО1, финансиран от ОП“НОИР“2014-2020 г.
ГЛАВНАТА ЦЕЛ на проекта е насочена към социално включване, намаляване на бедността и интеграцията на най-маргинализираните общности с фокус ромите в община Ракитово.
ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА Е 725 774,30лв., от които 616 908,15лв. Средства от ЕСФ и 108 886,15лв. Национално финансиране и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейски съюз, чрез структурни и инвестиционни фондове.
Срок на изпълнение на договора – 18 месеца, считано от 01.04.2019г.
Бенефициент: Община Ракитово
www.eufunds.bg

ПРОЕКТ „ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ В ОБЩИНА РАКИТОВО“
BGO5M90P001-2.018-0008-C01, финансиран от ОП“РЧР“2014-2020г.
BGO5M90P001-2.018-0008-2014BG05M20P001-СО1, финансиран от ОП“НОИР“2014-2020 г.
ГЛАВНАТА ЦЕЛ на проекта е насочена към социално включване, намаляване на бедността и интеграцията на най-маргинализираните общности с фокус ромите в община Ракитово.
ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА Е 725 774,30лв., от които 616 908,15лв. Средства от ЕСФ и 108 886,15лв. Национално финансиране и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейски съюз, чрез структурни и инвестиционни фондове.
Срок на изпълнение на договора – 18 месеца, считано от 01.04.2019г.
Бенефициент: Община Ракитово
www.eufunds.bg

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Среща в Читалище "Будилник"

06.10.2019 - 07.10.2019

Гражданомер

Гражданомер


Свържете се с нас

Местоположение

ул. Иван Клинчаров №57
Ракитово, Пазарджик, ПК4640

Работно Време

8:00 до 17.00 ч.
с почивка 12.00 до 13.00 ч.
Понеделник – Петък 

Контакти

Факс: +3593542 2253
Мобилен: +359 3542 2044

Close Menu