Платформа за Мултикултурен Диалог "ЦВЕТОВЕ" - Община Ракитово
Агенция за социално подпомагане / АСП/

Агенция за социално подпомагане / АСП/

Извършва следните дейности:

  • Отпускане на социални помощи и семейни

помощи за деца;

  • Предоставяне на социални услуги;
  • Контрол по спазването на утвърдени критерии и стандарти за извършване на социални услуги;
  • Откриване и закриване на специализирани институции за социални услуги;
  • Регистрация на физически лица, регистрирани по Търговския закон и юридически лица, извършващи социални услуги.

Адрес: София 1051, ул. „Триадица“ 2 Телефон: (02) 811 96 07

Горещ телефон: (02) 935 0550

Ел.поща: ok@asp.government.bg Пресцентър – Телефон: (02) 8119 607

Административно обслужване – Телефон: (02) 8119 639

http://www.asp.government.bg Регионални дирекции „Социално подпомагане“ има във всички областни градове в страната.

Вашият коментар

Close Menu