Платформа за Мултикултурен Диалог "ЦВЕТОВЕ" - Община Ракитово
БРЕМЕННОСТ И МАЙЧИНСТВО

БРЕМЕННОСТ И МАЙЧИНСТВО

 • РАЖДАНЕТО НА ДЕТЕ Е СРЕД НАЙ-ЩАСТЛИВИТЕ СЪБИТИЯ В ЖИВОТА НА ДВОЙКАТА, НО ТО НОСИ МНОГО ОТГОВОРНОСТИ НА РОДИТЕЛИТЕ. ДЪРЖАВАТА ЗАКРИЛЯ БРЕМЕННИТЕ И ЛИЦАТА И ТЕЗИ, КОИТО ОТГЛЕЖДАТ ДЕЦАТА.

 Кой има право да ползва обезщетение за родителски отпуск за майчинство или бащинство?

 • Обезщетение се получава от бременни или родили жени или техните законни съпрузи, при условие че лицата са заплащали социални осигуровки за общо заболяване и майчинство, най-малко 12 месеца назад. Тези осигуровки се удържат автоматично от работодателя при плащане на заплата по трудов договор. Изискването за 12 месеца осигурителен стаж не се отнася за лицата, ненавършили 18-годишна възраст.
 • КАКВО е родителски отпуск за майчинство или бащинство?
 • Това е отпуск от работа, който могат да ползват бременни или родили жени или бащите на децата или бабите или дядовците, предоставян за отглеждане на малкото дете до навършване на 2-годишната му възраст. Този отпуск се получава срещу болничен лист по образец.
 • КЪДЕ получаваме болничен лист?
 • 0 От гинеколога, следящ бременността и от лекаря (педиатъра) на детето;
 • 0 От лечебното заведения, в което е извършено раждането


КОГА ПОЛУЧАВАМЕ БОЛНИЧЕН ЛИСТ ЗА БРЕМЕННОСТ И РАЖДАНЕ?

Гинекологът издава болничен лист на жената 45 дена преди деня, за който е определено раждането или по-рано, ако прецени че е необходимо. След самото раждане болницата издава следващ болничен лист на родилата жена. След раждането майката трябва да запише детето при педиатър. Той и издава болничен лист, който да послужи за обезщетението за родителски отпуск за майчинството или бащинството.


КОГА ЕДНА БРЕМЕННОСТ Е НЕЖЕЛАНА?

За да определите желана или нежелана е бременността в определен момент, направете си теста.

КАК МОМИЧЕТАТА РАЗБИРАТ, ЧЕ СА БРЕМЕННИ?

 Всички момичета след определена възраст трябва да имат редовна менструация /месечно кървене/. Менструацията е регулярна, когато идва на всеки 28-30 дена. За да се следи нейната редовност трябва да се използва менструалното календарче. /Виж образец 3 във „Важни приложения“./ То се попълва като се зачерква всеки ден от менструацията. При редовна менструация зачеркнатите квадратчета трябва да са едно под друго. Ако през даден месец менструацията закъснее с повече от 2 дена, това може да е признак за бременност. При съмнения за бременност е нужна незабавна консултация с лекар.


КАК ПОЛУЧАВАМЕ ПОЛАГАЩОТО НИ СЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЕ?

Паричните обезщетения за бременност и раждане, се изчисляват и изплащат от Националния осигурителен институт на осигурените лица по банков път на декларирана от тях лична банкова сметка.


КАК ДА СЕ ПРЕДПАЗИМ ОТ НЕЖЕЛАНА БРЕМЕННОСТ?

За да се предпазите от забременяване трябва да използвате задължително предпазни средства. Такива предпазни средства са:

 • Презерватив;
 • Противозачатъчни таблетки;
 • Противозачатъчни лепенки и инжекции;
 • Противозачатъчни кремове, гелове, пяни и таблетки, които се поставят във влагалището на жената;
 • Спирали;
 • Стерилизация.


КАК СЕ ПРЕКРАТЯВА НЕЖЕЛАНА БРЕМЕННОСТ?

 Бременност може да се прекрати само чрез аборт. Той задължително се извършва от лекар в специализирано болнично заведение! Когато има

заболяване свързано с плода и/или на майката и се налага да прекъсне бременността поради медицинска причина, или когато бременността е в резултат от изнасилване, абортът се прави безплатно в акушеро гинекологичните отделения на най-близката областна болница.


КАК ДА СЕ ПОRРИЖИМ ЗА ЗДРАВЕТО НА БЕБЕТО?

 Когато сте решили, че бременността е желана, тоест можете да родите и отгледате детето без риск за вашето здраве и в подходящи условия, по време на цялата бременност трябва да следвате следните правила, за да избегнете увреждане на плода:

Да НЕ пушите;

Да НЕ пиете алкохол;

Да НЕ употребявате наркотици;

Ако правите секс с различни партньори, използвайте задължително презерватив за да се предпазите от болести.


КОЛКО ЩЕ ПОЛУЧАВАМЕ?

 Дневното парично обезщетение при бременност  и раждане се определя в размер 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение  или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, а за  самоосигуряващите се лица – внесени  осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 24 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на временната неработоспособност поради бременност и раждане. Майката има право на обезщетение за срок от  410 дена, от които 45 дни преди раждането. След навършване на 6-месечна възраст на  детето и със съгласието на майката, бащата може да ползва вместо майката отпуск за остатъка до 410 дни. След изтичане на тези 410 дни майчинство до навършване на 2 години на детето, лицето има право да получава месечно по една минимална работна заплата. Сумите се получават без от тях да се удържат пари за данъци.


КОЛКО ВРЕМЕ ЩЕ ПОЛУЧАВАМЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЕ?

 Родител, който си е плащал осигуровките за общо заболяване и майчинство, има право на парично подпомагане, докато детето навърши 2 години.


ВНИМАНИЕ!

 Когато детето е родено мъртво, почине или е дадено в детско заведение на пълна държавна издръжка или за осиновяване, майката има право на парично обезщетение само до изтичане на 42 дни от раждането.

Когато детето е дадено за осиновяване, настанено е в детско заведение на пълна държавна издръжка или почине след 42-ия ден от раждането, обезщетението за бременност и раждане се прекратява от следващия ден.

Вашият коментар

Close Menu