Платформа за Мултикултурен Диалог "ЦВЕТОВЕ" - Община Ракитово
Държавна агенция за закрила на детето / ДАЗД/

Държавна агенция за закрила на детето / ДАЗД/

Осъществява ръководство, координиране и контрол в областта на закрилата на детето.

Адрес: София 1051, у л. „Триадица“ № 2; тел: 02/ 933 90 50 или 02/ 933 90 30

e-mail: sacp@sacp.government.bg

www: sacp.government.bg

www: stopech.sacp.government.bg

www: crc.sacp.government.bg Телефони за деца с проблеми – Безплатно от цялата страна!!!

116 111- Ако си разочарован, несигурен или в опасност.

0800 133 22 – По въпроси на зависимост към наркотици или алкохол

Вашият коментар

Close Menu