Платформа за Мултикултурен Диалог "ЦВЕТОВЕ" - Община Ракитово
Купуване на булка

Купуване на булка

При общността на калдарашите е съхранен и функционира обичаят купуване на булка. Той е свързан с плащане на откуп на родителите на момичето от младоженеца. В наши дни се носят легенди за комерсиализирането на тази традиция в зависимост от уменията и красотата на младоженката. Подобен обичай е бил практикуван и в общността на изповядващите исляма уседнали роми и се е наричал бабахак (бащиното право). В наше време обаче той почти е забравен и явно ще се загуби безвъзвратно.

Вашият коментар

Close Menu