Платформа за Мултикултурен Диалог "ЦВЕТОВЕ" - Община Ракитово
Национален осигурителен институт /НОИ/

Национален осигурителен институт /НОИ/

Публична организация, която, на основата на законовото задължение за осигуряване, гарантира правото на пенсии и обезщетения на гражданите.

Адрес: Централно управление на НОИ

София, 1303, бул. „Александър Стамболийски“ № 62-64

Тел. (02) 926 10 10

E-mail: NOl@nssi.bg

http://www.nssi.bg/

Териториални б ю р а във всички областни градове в страната.

Вашият коментар

Close Menu