Платформа за Мултикултурен Диалог "ЦВЕТОВЕ" - Община Ракитово
ПЕНСИОНИРАНЕ

ПЕНСИОНИРАНЕ

Пенсионирането е заслужена, заплатена от държавата почивка след многогодишния ни труд.

 КОЙ ИМА ПРАВО ДА СЕ ПЕНСИОНИРА?

  • Осигурено лице, което има навършена минимална пенсионна възраст и определен трудов стаж.
  • Осигурено лице, придобива право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване, ако загуби работоспособността си и има осигурителен  стаж, придобит до датата на инвалидизирането, а за слепите и инвалидите по рождение и  инвалидизирани преди постъпване на работа – при една година осигурителен стаж до датата на заявлението.


КАКВО НИ ДАВА ПЕНСИОНИРАНЕТО?

  • Регулярен, точно установен месечен доход.
  • Заслужена почивка след дългогодишна работа.


КЪДЕ ПОДАВАМЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ?

 Документите за пенсиониране се подават в Териториална дирекция на Национален осигурителен институт.


КОГА СЕ ПЕНСИОНИРАМЕ?

 Когато навършим възраст за пенсиониране и сме придобили необходимия ни трудов стаж.

За да придобият право на пенсия за осигурителен стаж и възраст след 31.12.2018 г, осигурените лица трябва да имат навършена минимална пенсионна възраст и определен стаж, както е показано в таблицата.

УСЛОВИЯ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ И ВЪЗРАСТ (чл. 68 ал. 1 и 2 от КСО)

година на пенсиониране

жени

мъже

възраст

стаж

възраст

стаж

2019

61 г. 4 м.

35 г. 8 м.

64 г. 2 м.

38 г. 8 м.

2020

61 г. 6 м.

35 г. 10 м.

64 г. 3 м.

38 г. 10 м.

2021

61 г. 8 м.

36 г.

64 г. 4 м.

39 г.

2022

61 г. 10 м.

36 г. 2 м.

64 г. 5 м.

39 г. 2 м.

2023

62 г.

36 г. 4 м.

64 г. 6 м.

39 г. 4 м.

2024

62 г. 2 м.

36 г. 6 м.

64 г. 7 м.

39 г. 6 м.

2025

62 г. 4 м.

36 г. 8 м.

64 г. 8 м.

39 г. 8 м.

КАК ДА СЕ ПЕНСИОНИРАМЕ?

 Когато всички условия за пенсиониране са изпълнени, желаещият да се пенсионира трябва да се консултира със счетоводителя на последната фирма, в която е работил. Счетоводителят има задължението да подготви нужната документация и да информира лицето за други документи, които ще са му нужни. Самата регистрация се извършва в Главна дирекция „Пенсии“ на териториално поделение на НОИ. При пенсиониране поради инвалидизаuия информация за процедурата може да се получи от НОИ.


КОЛКО ЩЕ ПОЛУЧАВАМЕ ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ?

 Размерът на месечната пенсия се изчислява като процент от сумата получена при умножението на индивидуалния коефициент на лицето със средномесечния осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията. Размерът се изчислява от НОИ.

Всички родени след 1960 година, имат право да се възползват и от средствата, които са натрупали в своята лична партида за допълнително задължително пенсионно осигуряване/ ДЗПО/. Повече информация може да бъде получена от съответния допълнителен задължителен пенсионен фонд. Размерът на пенсията за инвалидност се изчислява от НОИ спрямо степента на увреждане на лицето.

ВНИМАНИЕ!!!

Право на пенсия имат само лицата, които са плащали редовно своите осигуровки за пенсионно осигуряван

Вашият коментар

Close Menu