Платформа за Мултикултурен Диалог "ЦВЕТОВЕ" - Община Ракитово
ПОДПОМАГАНЕ

ПОДПОМАГАНЕ

Социалното подпомагане е държавна система, която работи за повишаване на качеството на живот и преодоляване на социалната изолация на хора в неравностойно положение, чрез оказване на морална и материална подкрепа и грижи за хора, изпаднали по една или друга причина в състояние на криза, изпитващи болка и страдание, изолирани от обществото.

  • Социалните помощи се освобождават от данъци и такси.
  • Правото на социална помощ е лично, то не може да се прехвърля. Никой не може да се откаже от това си право.
  • Родителите имат право на следните семейни помощи за деца: еднократна помощ при раждане на дете; месечна помощ за дете до навършване на 18 години; месечна помощ за отглеждане на дете до навършване на дете до една година.
  • Социални услуги в специализираните институции се предоставят след изчерпване на възможностите за извършване на услуги в общността.
  • При необходимост и съобразно нуждите на населението на всяка община могат да се разкриват различни видове безплатни за хората социални услуги.
  • Доставчиците на социални услуги за възрастни трябва да имат лиценз за социално подпомагане, а за предоставяне на социални услуги на деца от Държавната агенция за закрила на детето.

Лице, пострадало от домашно насилие, което отправи молба за настаняване в така наречения „кризисен център“, се настанява незабавно независимо от постоянния му адрес. Когато лицето се придружава от дете и е негов родител или настойник, детето се настанява заедно с него.

Вашият коментар

Close Menu