Платформа за Мултикултурен Диалог "ЦВЕТОВЕ" - Община Ракитово

Постигнати Резултати по проекта Ивета Пашова – Учител в ДГ „Малина Тодорова“ – гр. Ракитово

Дейност 1 – ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ДЕЦАТА, ЗА КОИТО БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК НЕ Е МАЙЧИН

В нашата детска градина осигуряваме подходяща образователна среда за практическо овладяване на българския език от деца билингви благодарение на Проект  BG05M9OP001-2.018-0008 „За по-добър живот в община Ракитово“. Интересен и иновативен проект,в който децата работят заедно и развиват своите интереси и таланти по различни начини. През месец юли изучихме нови приказки, като целта е да се повиши интереса на децата към книжките. Когато чета приказка на децата, задавам въпроси и по този начин те не само слушат, но и мислят, успяват да запомнят различни неща.

Развиват устната си реч и могат да общуват по-свободно на български език.

Откриват красотата на словото  и го пресъздават.

За децата билингви използвах книжки с приказки и илюстрации, а те участваха в диалог, разбираха това, което им се чете и говори,успяха да развият способност за активно слушане на приказки. По илюстраците познаха кои са приказките и определиха ролите на героите. Преразказха любимата си приказка. Децата възприемаха и отгатваха гатанки, успяваха правилно да изговарят думите.

Дейност 6 СЪЗДАВАНЕ НА КЛУБОВЕ ПО ИНТЕРЕСИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ОБЩУВАНЕТО, СЪВМЕСТНИТЕ ИЗЯВИ И РАЗВИВАНЕ НА КУЛТУРНАТА   ИДЕНТИЧНОСТ – КЛУБ „ЗНАМ И МОГА“

С децата от клуб ,,Знам и мога’’ през месец юли наблюдавахме и описвахме времето през различните сезони. Назоваваха най-важните промени. Задавах всякакви въпроси, които да насочат вниманието на децата и да стимулират тяхната памет. Те споделяха собствен опит и наблюдения за природата през сезоните. Накрая нарисуваха какво е времето навън. По този начин представиха своите впечатления. Рисуваха линии, което им помага да развиват фината моторика на ръката, с която пишат.

Проекта дава възможност към всяко дете да се подхожда индивидуално и да се открият неговите потребности.

Благодарим ви!

Вашият коментар

Close Menu