Платформа за Мултикултурен Диалог "ЦВЕТОВЕ" - Община Ракитово

Постигнати Резултати по проекта Любка Гагова – Учител в ДГ „Малина Тодорова“ – гр. Ракитово

                                    ПРОЕКТ „ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ В ОБЩИНА РАКИТОВО“

 

ДЕЙНОСТ  1 – „ ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ  ПО БЪЛГАРСКИ  ЕЗИК ЗА ДЕЦАТА, ЗА КОИТО БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК НЕ Е МАЙЧИН “

РЪКОВОДИТЕЛ :  СТ.УЧИТЕЛ  ЛЮБКА ГАГОВА

 

      Проектът има за цел да осигури подкрепяща образователна и възпитателна среда, която да подпомогне успешната интеграция на децата, за които българският език не е майчин. Подготовката на децата още в детската градина ще гарантира бъдещото им пълноценно включване в училищния образователен процес.

      Допълнителните занимания  по български език осигуряват  условия за стимулиране на децата  към активност в процеса на говорене и слушане,  като назовават  предмети, признаци, действия и употребяват  думи в контекста на изречението,  разбират  смисъла на думите, които употребяват, конструират  различни видове изречения в ежедневната си реч,  произнасят правилно фонемите в българския език, проявяват  култура на речево общуване.

      Допълнителните занимания с децата са с цел постигане на:

  • Подобряване на езиковата комуникация на децата.
  • Провокиране на интерес у децата от групата към обучението по български език и художествена литература.
  • Равен старт на децата в началното училище, за които българският език не е майчин, получавайки по – добра подготовка в предучилищна възраст.
  • Създаване на допълнителна възможност да обогатяват речниковия си запас от думи, да натрупват социален, познавателен и емоционален опит по теми близки до техния ежедневен бит.

     Очаквани резултати:

  • Да разбират и употребяват названия на явления и предмети. Да се активират познавателните процеси.
  • Формиране и развитие на речевите компетентности в съответствие с нормите на българския книжовен език.
  • Формиране на умения за слушане, разбиране пресъздаване на подходящи за възрастта литературни произведения.

За реализирането на поставените задачи и очаквани резултати  използвам картини, табла, детски книжки, детски филмчета, музикален  плеър, пъзели, детски карти и други.

 

 

ДЕЙНОСТ 6 – „СЪЗДАВАНЕ НА КЛУБОВЕ ПО ИНТЕРЕСИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ОБЩУВАНЕТО, СЪВМЕСТНИТЕ ИЗЯВИ И РАЗВИВАНЕ НА КУЛТУРНАТА ИДЕНТИЧНОСТ  – КЛУБ „ТЕАТРАЛНО СТУДИО „

 

     Най – завладяващата дейност в предучилищното образование е театралната дейност. Ако животът е сцена, трябва да се подготвим да стъпим на нея уверени и свободни, със самочувствието какво можем и къде ни е силата. Добра възможност да формираме у децата кое е добро и кое не.

     Театралната дейност позволява да се решават много педагогически проблеми, свързани с формирането на изразителност на детското говорно, интелектуално, художествено и естетическо образование. Участвайки в театрална  игра, игра-драматизация, театър на маса, децата стават участници в различни събития от живота на хората, животните, растенията, което им дава възможност да разберат по – добре светът около тях. Театралната игра внушава на детето постоянен интерес към родната култура, литература и театър.

     Целта на проекта е децата да формират уважително отношение един към друг. Да се научат да преодоляват трудностите в общуването по между си и несигурността по време на игра. Ентусиазмът на децата за театрална игра, техният вътрешен комфорт,  спокойствие,  лесна комуникация между възрастен и дете – всичко това впечатлява и привлича.

Вашият коментар

Close Menu