Платформа за Мултикултурен Диалог "ЦВЕТОВЕ" - Община Ракитово

Постигнати Резултати по проекта Юлия Рабчина – Учител в ДГ „Малина Тодорова“ – гр. Ракитово

Благодарение на проекта ,,ЗА ПО-ДОЪР ЖИВОТ В ОБЩИНА РАКИТОВО’’, който стартира 2019 г., ние учителите и децата в ДГ ,,МалинаТодорова” - гр. Ракитово имаме възможност да работим  с богатия набор от…

Continue Reading

Постигнати Резултати по проекта Мариана Копишева – Учител в ДГ „Малина Тодорова“ – гр. Ракитово

Назад Напред Проект № BG05M9OP001-2.018-0008-2014BG05M2OP001-C02 „За по-добър живот в община Ракитово“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и…

Continue Reading
Close Menu