Платформа за Мултикултурен Диалог "ЦВЕТОВЕ" - Община Ракитово
7 Идеи да отпразнуваш Международния Ден за Правата на Човека

7 Идеи да отпразнуваш Международния Ден за Правата на Човека

Породени от множество фактори, теми като безработицата сред младото поколение в Европа остава сред водещите. Тя не само показва едва забележими нива на спад, но и не дава големи надежди за току що завършващите образованието си.

Младежка безработица – като водещ проблем в нея е не само липсата на работа за младите в България, но и в други страни от Евро зоната. Така според проведени статистики видно за 2014 г. е бавния темп на намаляващи се безработни лица. Под 25 годишна възраст техният брой е спаднал с малко под 300 хил, а като най-тежка ситуацията е в страните Испания, Гърция и Хърватия. За Българските младежи тези цифри не се променят драстично от февруари в настоящата година до днес.

Слабото понижение се дължи и на редица фактори, а изчисленията са направени измежду всички 28 страни членки в ЕС. Безработицата се е понижила за 15 участнички в съюза и се е покачила за 11. Сред 28-те двете страни Румъния и Швеция остават без промени в нивата. Най-малки нива на безработица са отчетени са държави като Германия, Австрия и Люксембург. Най-висока е и безработицата в Италия, Кипър и Холандия, а Гърция тези цифри се задържат вече 6 години.

Като най-добри показатели за намаляваща безработица на пазара за труда в Европа показват страните Унгария, следвана от Латвия, Ирландия и Португалия.

Обратно на очакванията за икономическо възстановяване в еврозоната за целия Европейски съюз нивата на безработица отбелязват известен спад, дори в рамките на кратки периоди от само 1-н месец.

Вашият коментар

Close Menu