Платформа за Мултикултурен Диалог "ЦВЕТОВЕ" - Община Ракитово

Прилагане на Европейската Конвенция за защита правата на човека и основните свободи

Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи (по-нататък Конвенцията) е в сила за Република България от 7 септември 1992 г. Съгласно чл. 5, ал. 4 от Конституцията на Република България, тя е част от вътрешното право на страната и нормите й имат предимство пред тези норми на вътрешното българско право, които им противоречат.

Continue Reading

Основни документи на Съвета на Европа

Статут на Съвета на Европа Конвенции на Съвета на Европа (!!!) Документи по правата на човека Документи по социални въпроси Документи по образование, култура и спорт Документи в областта на…

Continue Reading
Close Menu