Платформа за Мултикултурен Диалог "ЦВЕТОВЕ" - Община Ракитово

Полезни връзки

Министерски съвет на Република България Комисия за защита от дискриминация Омбудсман на Република България Национален статистически институт Структурни фондове на ЕС - Единен информационен портал Оперативна програма „Развитие на човешките…

Continue Reading

Национална Стратегия на Република България за Интегриране на Ромите (2012 – 2020)

Настоящата Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), наричана Стратегията, е политически рамков документ, задаващ насоките за изпълнение на политиката за социална интеграция на ромите.

Continue Reading
Close Menu