Платформа за Мултикултурен Диалог "ЦВЕТОВЕ" - Община Ракитово

РАКИТОВО

По показател „брой на населението” община Ракитово попада в категорията на малките общини в България( с население от 10 до 30 хил. души). Територията на общината включва в състава си…

Continue Reading
Close Menu