Платформа за Мултикултурен Диалог "ЦВЕТОВЕ" - Община Ракитово

Провеждат се дискусионни срещи по приоритетите на Националната стратегия за интегриране на ромите по проект „T.E.A.M.2 – Заедно постигаме повече“ No 854854 – TEAM2 – REC-AG-2018/REC-RDIS-NRCP-AG-2018

 Проект: T.E.A.M.2 - Заедно постигаме повечеНационална Ромска ПлатформаNo 854854 - TEAM2REC-AG-2018/REC-RDIS-NRCP-AG-2018 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програма „Права, равенство и гражданство” (2014-2020)  на Европейския съюз от Секретариата на Националния съвет…

Continue Reading

Постигнати Резултати по проекта София Добрева – Учител в ДГ „Малина Тодорова“ – гр. Ракитово

Проект„ За по-добър живот в община Ракитово“Проектът е с основна цел да подпомогне децата с ромски произход в детската градина да постигнат по-лесно социална реализация, за устойчиви и реални резултати…

Continue Reading

Постигнати Резултати по проекта Любка Гагова – Учител в ДГ „Малина Тодорова“ – гр. Ракитово

                                    ПРОЕКТ "ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ В ОБЩИНА РАКИТОВО" ДЕЙНОСТ  1 - „ ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ  ПО БЪЛГАРСКИ  ЕЗИК ЗА ДЕЦАТА, ЗА КОИТО БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК НЕ Е МАЙЧИН “РЪКОВОДИТЕЛ :  СТ.УЧИТЕЛ  ЛЮБКА ГАГОВА    …

Continue Reading

Постигнати Резултати по проекта Ивета Пашова – Учител в ДГ „Малина Тодорова“ – гр. Ракитово

Дейност 1 - ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ДЕЦАТА, ЗА КОИТО БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК НЕ Е МАЙЧИНВ нашата детска градина осигуряваме подходяща образователна среда за практическо овладяване на българския език от…

Continue Reading
Close Menu