Платформа за Мултикултурен Диалог "ЦВЕТОВЕ" - Община Ракитово

УСИН КЕРИМ – ЗАЛЕЗ

Припламналият залез ронироса и звън по моя път.Край мен от сведените клониузрели ябълки тежат.Хей там брезите златоглавивечерник тих е разлюлял.Вървя смълчан и се стопявав мен всяка горест и печал.И през…

Continue Reading

УСИН КЕРИМ – ТЕФТИКОВИ СТАДА

Тефтикови стада – мъглите,нощес под боровете спали,едреят и в безреда скитат,обгръщат рамото на Чала.А беше злак! А беше лято!…Сега веждú денят чумери.А като разтопено златоне гря ли слънцето до вчера?То…

Continue Reading

УСИН КЕРИМ – ЗЕМЯ

Кон и пътища безкрайни,вятър със зелена грива!Колко истини и тайнипред очите ми разкриват.Брод премина, срещам хора,будя се преди зората.И със всеки стрък говорякато със добър приятел.Лете, като родно чедо,в пазва…

Continue Reading

УСИН КЕРИМ – ЗАВРЪЩАНЕ

Петел пропя, роди се ден. Дали не съм дете? – Едва ли! И плиска слънце, покрай мен зелени пламъци разпали. По детски бос, разкрил гърди, поспрях под бухналия орех. И…

Continue Reading
Close Menu